Bild 3. Januari 2007.
0.75 mm plåt svetsas på röret och mallas mot en NACA 63-profil.
Foto/Copyright: Tomas Forsfält, tomas@lamorena.se

Bakåt Start Nästa