Bild 3. Oktober 2007.
Förstaget är nu indraget 63 cm från förstäven. Enderlein hade ritat ett något längre indrag, tidigare ägare hade dock flyttat fram det till förstäven. Gissningsvis för att minska lovgirigheten. Jag jämförde två versioner av riggen på "Ballerina", en 3/4 som Enderlein ritade 1947(?) och den slutliga (ca 7/8 och något lägre) från 1951 (?). Anitas rigg var i stort sett identisk med den tidigare. Ville flytta tillbaks förstagsinfästningen på däck, mest för utseendets skull, men samtidigt behålla segelyta. Flyttade därför upp fästet på masten 60 cm och hamnade ungefär på den nivå över däck som Enderleins senare version till Ballerina. Masthöjden behölls dock. Beställde nya segel hos Gransegel. Mycket nöjd med resultatet. Focken blev hög och relativt smal, känns effektiv. Storen fick en ordentlig akterrunda. Segelytan ökade från 30 till ca 35 kvm. Upptäckte, under den blåsiga inledningen på sommaren, att det nu finns behov av att reva storen när det blåser på.
Foto: Tomas Forsfält

Bakåt Start Nästa