Bild 30. Juli 2008.
En tillfällig lösning när Peterbommen inte blev klar, fungerade bra även om den böjde sig en aning när det brallade i.
Foto: Tomas Forsfält

Bakåt Start Nästa