Bild 2. Januari 2011.
Brorsan gjorde ett fäste för en cirkulationspump på handstarten.
Foto: Tomas Forsfält.

Bakåt Start Nästa