Back to La Morena's homepage

You are here: La Morena > 300 SPANTFABRIKEN AB

SPANTFABRIKEN AB

by Nils Forsfält

Perfekt passform
Spikrakt
95:a i delar. Bara att sätta ihop.
Nya spant.
Slagvägare i vägen
Här satt akterstäven.
Gammal bottenstock.

Showing 1-7 of 7 | Up

Description: Vi utvecklade verktyg för snygga och starka stålspant under renoveringen av La Morena. Det innebar starten för SPANTFABRIKEN AB.
Copyright: Nils Forsfält