SK 95    S-10

The Story


La Morena har under åren tjänat flitigt, först på tävlingsbanorna där förändrade regler krävde ett antal hårdhänta ombyggnader, sedan mer som en trogen familjeseglare. Hon har en stor social förmåga. Varhelst hon dyker upp blir folk glada, även de som omseglas. Hennes sittbrunn och salong inbjuder till sena kvällar med god förtäring och goda vänner. Att en så pass stor segeljakt behövs på klubbträffar och annars visar sig speciellt i hundväder. Som exempel vet vi att femton seglare får plats i skotbrunnen och att genuan räcker till ett partytält för 50. Hon är unik bland de större skärgårdskryssarna då hon fortfarande har fernissade mahognyfribord, originaldäck och överbyggnad från 20-talet.

Sedan sommaren 2004 har La Morena nya vårdnadshavare. Att hon trivs visade sig först i bra tider på några tävlingar och sköna seglingar över Ålands hav. För att på ett värdigt sätt vårda och rusta denna klenod på ålderns höst, så att hennes forna glans kommer åter, inleddes under hösten 2004 en större renovering. Målet med renoveringen är att få en snabb och säker jakt med själen i behåll. Skadorna efter en tappad mast har lagats, området kring förpiksluckan har byggts upp på nytt. Samtidigt rättades designen från en tidigare ombyggnad till så att linjerna nu harmoniserar med resten av överbyggnaden.

Kölpartiet visade sig sämre än väntat. Ombyggnader och rustningar hade lett till ett lapptäcke av olika träbitar fastsatta på innovativa sätt. Med tiden har vatten blivit stående och trät ruttnat och skarvarna släppt. Roderstäven bestod av ungefär sju delar som satt fast i varandra mest med bottenfärg och de två millimetrarna som var kvar av bultarna - eller mest av gammal vana som det heter. Hursomhelst, inget man vill veta om innan en havssegling. Rivningen av gammalt trä gick dock lätt, det mesta från blykölen upp till samborden plockades bort i småbitar med händerna.

Kölbultarna var dock värre, vi hade tagit ledigt från lönearbetena två veckor under julen. Hela den tiden gick i stort sett åt till att med domkrafter och hävstänger dra upp bultarna. Uppskattningsvis behövdes tryck upp mot 20 ton för att entumsbultarna skulle röra sig. Efter en del slit sitter nu en ny kölplanka i ek, roderstäv (i ett stycke), knä och nya spantändar på plats. Bordläggningen har i skrivande stund inletts. Fyra nya bord på varje sida ska dit under våren och ett nytt roder byggas. Resten av bordläggningen är i gott skick, så La Morena ska nu kunna hålla sig flytande i 80 år till. Renoveringen kommer att fortsätta under vintrarna de närmaste åren. Finish och glans ska tillbaka, både inne och ute. Under somrarna ska hon dock få segla så mycket det går.

Det verkar som att La Morena hjälper till i renoveringen, bucklor i bordläggningen rätas ut av sig själv, hon ställer sig själv i lod och står kvar där även utan köl i den värsta stormen sedan 1969, borren styrs genom en halvmeter trä som av sig själv och träffar på millimetern. Hon verkar glad helt enkelt.

Stockholm i mars, i nådens år 2005

Nils Forsfält

:)